Jesteś tutaj

Zmiany w zasiłku rodzinnym w przyszłym okresie zasiłkowym 2014/2015

   Od 1 listopada 2014 r. podwyższeniu ulega kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego. Obecnie wynosi ono 539,00 zł. Kwota ta będzie obowiązywała do 31 października 2014 r.


   Od listopada 2014 r. kryterium dochodowe wzrośnie do 574,00 zł na osobę w rodzinie. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, nie przekracza kwoty 623,00 zł (obowiązuje do 31 października 2014r.). Od 1 listopada 2014 r. - w takiej sytuacji będzie to kwota 664,00 zł na osobę w rodzinie.